Quan trắc nước ngầm tự động liên tục

GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG
  1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG
 
Đo trực tiếp trong giếng quan trắc.
Các chỉ tiêu cần quan trắc
  • Mực nước
  • Nhiệt độ
  • EC/TDS
  • pH
  • Amoni
  • Nitrate
  • Kim loại nặng
  • ……
  • CHI TIẾT CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG
Thiết bị đo đa chỉ tiêu, tùy chọn các thông số cần đo:
 
Conductivity (EC) Khoảng đo 0 – 200 mS/cm (0 – 200,000 µS/cm)
Độ phân giải 3 khoảng đo tự động: 0 – 9999 µS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm
Độ chính xác ± 1% giá trị đọc
TDS* Khoảng đo 0 – 100,000 mg/L (ppm)
Độ phân giải 2 khoảng đo tự động: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L
Độ chính xác ± 1% giá trị đọc
Salinity* Khoảng đo 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg)
Độ phân giải 0.01 PSU / 0.01 ppt
Độ chính xác ± 1% giá trị đọc
pH Khoảng đo 0 – 14 pH / ± 625mV
Độ phân giải 0.01 pH / ± 0.1mV
Độ chính xác ± 0.1 pH / ± 5mV
Temperature Khoảng đo -5°C – +50°C (23°F – 122°F)
Độ phân giải 0.01° C/F
Độ chính xác ± 0.5° C
Depth ** Khoảng đo 0-60m (AP-2000 & AP-5000), 0 – 100m (AP-7000)
Độ phân giải 0.01m
Độ chính xác ±0.5% FS (AP-2000 & AP-5000), ±0.2%FS (AP-7000)
Ammonium Khoảng đo 0 – 9,000mg/L (ppm)
Độ phân giải 2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000 mg/L
Độ chính xác ± 10% giá trị đọc
Chloride Khoảng đo 0 – 20,000mg/L (ppm)
Độ phân giải 2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 20,000 mg/L
Độ chính xác ± 10% giá trị đọc
Flouride Khoảng đo 0 – 1,000mg/L (ppm)
Độ phân giải 2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L
Độ chính xác ± 10% giá trị đọc
Nitrate Khoảng đo 0 – 30,000mg/L (ppm)
Độ phân giải 2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 30,000 mg/L
Độ chính xác ± 10% giá trị đọc
Calcium Khoảng đo 0 – 2,000mg/L (ppm)
Độ phân giải 2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 2,000 mg/L
Độ chính xác ± 10% giá trị đọc
 
 

Để được tư vấn chi tiết về công nghệ và sản phẩm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN VĨNH HƯNG
Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
MST: 0106119478
Điện thoại: 02466586373
Email: vinhhungenvi@gmail.com

CÁC TIN BÀI KHÁC

Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
1
Bạn cần hỗ trợ?