Quan trắc chất lượng không khí xung quanh

GIẢI PHÁP QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
 

TỔNG QUAN
Giải pháp quan trắc chất lượng không khí xung quanh là giải pháp hữu hiệu để giám sát thường xuyên liên tục chất lượng không khí xung quanh khu vực giám sát nhằm:
  • Xác định mức độ ô nhiễm của các chất trong không khí và so sánh với tiêu chuẩn để cảnh báo nếu vượt ngưỡng.
  • Cung cấp các thông tin về chất lượng không khí cho cộng đồng đồng thời qua đó giúp cải thiện chất lượng môi trường.
  • Cung cấp số liệu môi trường của khu vực cho mạng lưới môi trường quốc gia.
Ứng dụng:
  • Giám sát không khí khu dân cư/khu công nghiệp
  • Giám sát không khí trong giao thông đô thị
  • Giám sát không khí đường hầm
 
  1. GIẢI PHÁP

Giám sát đơn điểm

Giám sát trên diện rộng
  1. CHỈ TIÊU QUAN TRẮC
Thông số cơ bản Các chất vô cơ Các chất hữu cơ Các chất gây mùi Các thông số khí tượng
SO2 Axit clohydric (HCl) Benzen (C6H6) Amoniac (NH3) Tốc độ gió
CO Axit nitric (HNO3) Acrylonitril (CH2=CHCN) Styren (C6H5CH=CH2) Hướng gió
NO2 Clo (Cl2) Anilin (C6H5NH2) Toluen (C6H5CH3) Nhiệt độ
O3 Hydroflorua (HF) Phenol (C6H5OH) Xylen (C6H4(CH3)2) Độ ẩm
Tổng bụi lơ lửng (TSP) Hydrocyanua (HCN) Fomaldehyt (HCHO) Acetaldehyt (CH3CHO) Áp suất khí quyển
Bụi PM10 Thủy ngân (Hg) Cloroform (CHCl3) Hydrosunfua (H2S)  
Bụi PM2,5   Acrolein (CH2=CHCHO) Axit propionic (CH3CH2COOH)  
Pb   Hydrocabon (CnHm) Methyl mecarptan (CH3SH)  
 

Để được tư vấn chi tiết về công nghệ và sản phẩm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN VĨNH HƯNG
Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
MST: 0106119478
Điện thoại: 02466586373
Email: vinhhungenvi@gmail.com

CÁC TIN BÀI KHÁC

Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
1
Bạn cần hỗ trợ?