Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

03/05/2020
Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Việt Nam (Vietnam Environment Analysis and Science Technology Company Limited) với chiến lược phát triển bền vững, chúng tôi mang đến thị trường những sản phẩm và giải pháp về lĩnh vực Môi trường như: Tư vấn hồ sơ thủ tục môi trường; tư vấn phá ...
Đối tác và khách hàng

Đối tác và khách hàng

06/06/2019
Trong những năm qua, chúng tôi đã triển khai được rất nhiều khách hàng, và được tin tưởng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực môi trường, tư vấn môi trường Dưới đây là 1 số khách hàng tiêu biểu mà chúng tôi đã triển khai: ...
Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
1
Bạn cần hỗ trợ?